Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Aktualności

4 Bieg Mikołajkowy

W sobotę 2 grudnia w Tolkmicku odbędzie się po raz czwarty Bieg Mikołajkowy. Zgłoszenie uczestników są przyjmowane do 2 grudnia 2017r.

 

Regulamin 4 Biegu Mikołajkowego

Organizator:

• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej Lanzania

Termin: 2 grudnia 2017 r.

• Rejestracja zawodników od godz. 9.00.

• Rozgrzewka o godz. 9.50.

• Start o godz. 10.00.

Trasa i dystans:

• Dorośli i młodzież gimnazjalna: 1 pętla (około 2 km), nawierzchnia z płyt betonowych - teren wałów przeciwpowodziowych w Tolkmicku. Start z targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Dzieci SP 4-6: 2 pętle (około 700 m), nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Dzieci SP 1-3: 1 pętla (około 350 m), nawierzchnia z kostki brukowej ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

Uczestnictwo:

• W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w biegu.

Zgłoszenia: do 2 grudnia 2017 r.

• Osobiście w Szkole Podstawowej w Tolkmicku u pań: Renaty Rzepnickiej lub Aleksandry Sosnowskiej-Kessler, elektronicznie – na adres info@lanzania.pl.

Postanowienia końcowe:

• Organizator zaprasza uczestników do startu w czapkach lub innych atrybutach mikołajkowych.

• Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy lub drobne upominki za uczestnictwo w 4 Biegu Mikołajkowym 2017.

• Bieg ma charakter czysto rekreacyjny.

• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

  FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NA 4_BIEG MIKOLAJKOWY

Oswiadczenie Rodzica o zdolnosci dziecka do udzialu w 4 Biegu Mikolajkowym

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia