Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Aktualności

Bieg Mikołajkowy - zaproszenie

 

 

Regulamin 8 Biegu Mikołajkowego

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”

Termin: 2 grudnia 2023 r.

• Rejestracja zawodników od godz. 9.15.

• Rozgrzewka o godz. 9.45.

• Start o godz. 10.00.

Trasa i dystans:

• Uczniowie SP klas 7 i 8, młodzież oraz dorośli: dystans około 2 km, nawierzchnia z płyt betonowych - teren wałów przeciwpowodziowych w Tolkmicku. Start z targowiska miejskiego „Twój Rynek” w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Uczniowie SP 4-6: 2 pętle (około 700 m), nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Uczniowie SP 1-3: 1 pętla (około 350 m), nawierzchnia z kostki brukowej ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Dzieci w wieku przedszkolnym: 1 pętla (około 350 m), nawierzchnia z kostki brukowej ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na kategorię dziewcząt i chłopców.

Uczestnictwo:

• W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w biegu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 grudnia 2023 r.

• Osobiście w Szkole Podstawowej w Tolkmicku u pań: Renaty Rzepnickiej lub Aleksandry Sosnowskiej-Kessler, elektronicznie – na adres info@lanzania.pl.

Postanowienia końcowe:

• Organizator zaprasza uczestników do startu w czapkach lub innych atrybutach mikołajkowych.

• Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy lub drobne upominki za udział w 8 Biegu Mikołajkowym 2023.

• Bieg ma charakter czysto rekreacyjny.

• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dla pełnoletnich osób) NA 8 BIEG MIKOŁAJKOWY, który odbędzie się w dniu 02.12.2023.

Imię ……………………………………………………………………..........................................................

Nazwisko ……………..………………………………………................................................................

Miejscowość ………………………................................... Wiek …………………………….……….………

Nr telefonu …………………………………....................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” z siedzibą  w Tolkmicku przy ulicy Świętojańska 1moich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji 8 Biegu Mikołajkowego. Równocześnie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, i że jestem świadomy/a,  że przysługuje mi prawo do ich wglądu, do poprawiania, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Tolkmicko, dnia ……....................................................… 
                                   podpis

 

 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 8 Biegu Mikołajkowym 02.12.2023

Imię, nazwisko, klasa i szkoła osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:

       ........................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:

…………………………………………………………………………………….................................

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 8 Biegu Mikołajkowym w dniu 2 grudnia 2023 r, organizowanym przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. Oświadczam, że zapoznałem/am się  z treścią Regulaminu Biegu oraz jestem świadomy/a jego postanowień i w pełni je akceptuję.

Tolkmicko,dnia.......................................................................
                                                     (podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej  „Lanzania” z siedzibą w Tolkmicku przy ulicy Świętojańska 1 danych osobowych na  potrzeby organizacji i promocji 8 Biegu Mikołajkowego. Równocześnie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, i że jestem świadomy/a, że przysługuje mi  prawo do ich wglądu, do poprawiania, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

……………...................................................................................

         (podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego)1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia