Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Aktualności

II Bieg Mikołajkowy

W sobotę 5 grudnia 2015 r. w Tolkmicku odbędzie się II Bieg Mikołajkowy.

Zgłoszenie uczestników przyjmowane są do środy 3 grudnia:
• Osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie lub w Szkole Podstawowej (u.p. Renaty Rzepnickiej, Jolanty Sadowskiej, Aleksandry Sosnowskiej-Kessler).
• Elektronicznie na adres: info@lanzania.pl

Jest możliwość zapisania się również przed biegiem.

 

Regulamin II Biegu Mikołajkowego

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” (www.lanzania.pl)
 • Termin: 5 grudnia 2015 r. (sobota)
 • Rejestracja zawodników od godz. 9.30.
 • Rozgrzewka o godz. 9.50.
 • Start o godz. 10.00.


 

Trasa i dystans:

 • Dorośli i młodzież gimnazjalna: 4 pętle (1 pętla ok. 520m), nawierzchnia asfaltowa i z kostki brukowej - teren ulice w Tolkmicku. Start sprzed Ratusza Miejskiego w Tolkmicku.
 •  Dzieci SP 4-6: dystans 2 pętle, nawierzchnia z kostki brukowej oraz asfaltowa.
 • Dzieci SP 1-3: dystans 1 pętla, nawierzchnia z kostki brukowej oraz asfaltowa.

 

Uczestnictwo:

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu.
W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w biegu.


Zgłoszenia: do 3 grudnia 2015 r.

 • Osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie lub w Szkole Podstawowej (u.p. Renaty Rzepnickiej, Jolanty Sadowskiej, Aleksandry Sosnowskiej-Kessler).
 • Elektronicznie na adres: info@lanzania.pl
  Jest możliwość zapisania się również przed biegiem.
   

Bezpieczeństwo i służby porządkowe:

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem to druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu i Tolkmicku. Występowali będą w ubraniach polowych, charakterystycznych dla strażaków z OSP.
 • Przed znakami zakazu ruchu ustawione będą pachoły w kolorze biało – czerwonym.
   

Informacja o objazdach:

 • Plan zamknięcia dróg dla ruchu samochodowego wywieszony będzie na tablicy informacyjnej Ratusza Miejskiego w Tolkmicku oraz na słupie ogłoszeniowym przy ul. Morskiej w Tolkmicku


Postanowienia końcowe:

 • Organizator zaprasza uczestników do startu w czapkach lub innych atrybutach mikołajkowych.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy za uczestnictwo w II Biegu Mikołajkowym 2015.
 • Bieg ma charakter czysto rekreacyjny.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

II Bieg Mikołajkowy zgłoszenie

 1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


 •  
 • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia