Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Aktualności

III Bieg Mikołajkowy

W sobotę 10 grudnia 2016r. w Tolkmicku odbędzie się po raz trzeci Bieg Mikołajkowy.
Zgłoszenie uczestników są przyjmowane do czwartku 8 grudnia.

 

Regulamin 3 Biegu Mikołajkowego

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej Lanzania


Termin: 10 grudnia 2016 r.

Rejestracja zawodników od godz. 9.20.
Rozgrzewka o godz. 9.50.
Start o godz. 10.00.


Trasa i dystans:

• Dorośli i młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna: 1 pętla (około 2,5 km), nawierzchnia z płyt betonowych - teren wałów przeciwpowodziowych w Tolkmicku. Start z targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Dzieci SP 4-6: 2 pętle (około 700 m), nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.

• Dzieci SP 1-3: 1 pętla (około 350 m), nawierzchnia z kostki brukowej ogrodzony teren targowiska miejskiego Twój Rynek w Tolkmicku przy ulicy Młyńskiej.


Uczestnictwo:

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna do uczestnictwa w biegu.


Zgłoszenia: do 8 grudnia 2016 r.

Osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie lub
Szkole Podstawowej w Tolkmicku u pań: Renaty Rzepnickiej, Jolanty Sadowskiej, Aleksandry Sosnowskiej-Kessler.

Postanowienia końcowe:

• Organizator zaprasza uczestników do startu w czapkach lub innych atrybutach mikołajkowych.

• Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy za uczestnictwo w 3 Biegu Mikołajkowym 2016.

•Dzieci i młodzież (ucząca się) wezmą udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.

• Bieg ma charakter czysto rekreacyjny.

• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 Formularz zgłoszeniowy na bieg

 Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia