Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Aktualności

Walne Zebranie Członków

Jeżeli na Walne Zebranie Członków nie przybędzie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 30 minut i nie później niż 14 dni od pierwszego.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej do dnia 19 kwietnia 2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia