Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” to organizacja założona w 2008 roku, która skupia miłośników i pasjonatów Tolkmicka i okolic. Osoby te poświęcając swój prywatny czas pro publico bono służą rozwojowi swojej małej ojczyzny.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. integracja mieszkańców miasta i okolic,
 2. rozwój turystyki,
 3. estetyzacja miasta,
 4. promocja miasta,
 5. rozwój działalności gospodarczej,
 6. rozwój kultury i oświaty,
 7. ochrona dziedzictwa kulturowego,
 8. upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 10. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach miasta,
 11. propagowanie turystyki motocyklowej wśród osób dorosłych i młodzieży,
 12. propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej,
 13. propagowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów do miasta i tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
 14. ograniczenie bezrobocia,
 15. pomoc społeczna i działalność charytatywna,
 16. pomoc rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym,
 17. poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 18. ochrona zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 19. przeciwdziałanie ubóstwu,
 20. umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży,
 21. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury miasta,
 22. ochrona środowiska naturalnego,
 23. organizowanie profilaktyki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,
 24. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców,
 25. rozwijanie współpracy zagranicznej, zwłaszcza z krajami Unii Europejskiej,
 26. przeciwdziałanie patologiom a w szczególności alkoholizmowi,
 27. promowanie idei kształcenia ustawicznego mieszkańców miasta,
 28. działalność wydawnicza.

 

Deklarcja członkowska ( pobierz )1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


 •  
 • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia