Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

BIEG

Wyniki IV Biegu Lanzanii 2019

 

Kategoria - Bieg najmłodszych (do 9 lat)

Dziewczęta:

I miejsce - Weronika Sparzak  (SP Tolkmicko, 9 lat)

II miejsce - Aleksandra Siemaszko (SP Tolkmicko, 8 lat)

III miejsce – Zofia Pogorzelska (SP Tolkmicko, 9 lat)

 

 Chłopcy

I miejsce - Tymon Sokulski (SP Tolkmicko, 9 lat)

II miejsce – Sebastian Andryszczyk (SP Tolkmicko, 8 lat)

III miejsce - Maciej Janowicz (SP Tolkmicko, 9 lat)

 

 

Kategoria - Bieg młodzieży (10 – 14 lat)

 Dziewczęta

I miejsce – Roksana Podlecka (SP Tolkmicko, 11 lat)

II miejsce - Oliwia Cymańska (SP Tolkmicko, 12 lat)

III miejscce – Gabiec Judyta (SP Tolkmicko, 10 lat)

 

 Chłopcy

I miejsce – Krystian Kacprzak (SP Muzyczna w Elblągu, 11 lat)

II miejsce – Karol Prusecki (SP Tolkmicko,11 lat)

III miejsce – Wiktor Szwarc (SP Tolkmicko, 12 lat)

 

Kategoria – NordicWalking

Kobiety

I miejsce – Magdalena Brodzińska (Tolkmicko)

II miejsce – Magdalena Dalman (Chojnowo)

IIImiejsce – Łucja Stryjewska (Tolkmicko)

Kategoria - Bieg główny na 6 km

 

Kobiety

I miejsce – Joanna Czarnecka (Elbląg)

II miejsce – Palina Białowąs (Suchacz)

III miejscce – Karolina Białowąs (Suchacz)

 

 Mężczyźni

I miejsce – Andrzej Sangowski (Tolkmicko)

II miejsce – Jakub Sangowski (SP Tolkmicko, 13 lat)

III miejsce – Krzysztof Caban  (Elbląg)

 

Kategoria - Bieg główny na 10 km

 Kobiety

I miejsce – Katarzyna Mudryk (Elbląg)

II miejsce – Wioletta Barcikowska (Elbląg)

III miejsce – Anna Godlewska (SP Tolkmicka, 12 lat)

 

Mężczyźni

I miejsce – Marcin Zakęs (Elbląg)

II miejsce – Mirosław Szewczyk (Milejowo)

III miejsce – Piotr Stankiewicz (Elbląg)

 

 

 

Regulamin

IV BIEG LANZANII 2019
DYSTANS ok. 6 KM I 10 KM
MARSZ NORDIC WALKING ok. 6KM
TOLKMICKO 25.05.2019 r.

 

I. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATOR

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”
2. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Tolkmicka w powiecie i w kraju.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Tolkmicka i powiatu elbląskiego..

 

III. TERMIN I MIEJSCE
1.  Impreza rozpocznie się w dniu 25.05.2019r. (sobota) o godz. 10:00.
2. Start i meta – Plac Wolności (przed Ratuszem Miejskim).

 

IV. DYSTANS I TRASA
1. Bieg dla dzieci w wieku do 9 lat – rozegrany zostanie  ulicami miasta dookoła kościoła,  nawierzchnia z kostki brukowej, teren ulice w Tolkmicku, jedna pętla to ok. 400m.

2. Bieg dla młodzieży w wieku 10 - 14 lat - odbędzie się ulicami Kościelną, Szkolną, nawrót wokół dębu przy cmentarzu w Tolkmicku, powrót ulicami Szkolną, Kościelną na metę na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko – dystans ok. 1000m.

2. Marsz NordicWalking rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km następującymi ulicami: Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to marsz po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Start i meta znajdować się będą na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

3. Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km i 10 km następującymi ulicami: Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to bieg po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Zawodnicy, którzy wybiorą trasę 10 km powtórzą pętlę terenem leśnym. Start  i meta biegu znajdować się będzie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.
4. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.

 

V. PROGRAM IMPREZY
Sobota,  25.05.2019
09:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
10:00 Biegi dla najmłodszych na dystansach:

·         dzieci w wieku do 9 lat - dystans ok. 400 m

·         dzieci w wieku 10 – 14 lat - dystans ok. 1000 m

Start i meta przed Ratuszem Miejskim w Tolkmicku.
10:30 NordicWalking ok. 6 km – kategoria open
10:50 Ceremonia wręczenia nagród w biegach towarzyszących
11:10 Bieg Główny - 6 km i 9 km  – bieg kobiet i mężczyzn w wieku od 15 lat
12:30 -12:45 Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Głównym i NordicWalking
12:30 Zamknięcie trasy.

 

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajdować się będzie obok Ratusza i będzie czynne w dniu zawodów tj. 25.05.2019 r. w godzinach 9:00-11:00.

 

VII. TOALETY
1.Będą udostępnione toalety w budynku Ratusza.

 

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1.Bieg Główny – osoby w wieku 15 lat i więcej (warunek ukończenia 15 lat w dniu startu) kategoria kobiet i mężczyzn.
2. NordicWalking (open) - kategoria kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wiekowych.
3.Klasyfikacje i kategorie wiekowe w startach dla najmłodszych:

  • dzieci w wieku do 9 lat, ok. 400 m – kategoria dziewcząt i chłopców
  • młodzież w wieku 10 – 14 lat - dystans ok. 1000 m - kategoria dziewcząt i chłopców

 

IX. NAGRODY
1.W biegach dla najmłodszych pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.
2. W Marszu NordicWalking pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.

3. W Biegu głównym na 6 km pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii i otrzymają dyplomy i medale.

4. W Biegu głównym na 10 km pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii i otrzymają dyplomy i medale.
5. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli: bieg główny, bieg dla najmłodszych i NordicWalking.

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W biegu na 6 km i 10 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 15 lat i przedstawią swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W biegach dla najmłodszych uczestnicy winni przedstawić legitymację szkolną oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego..
3. W marszu NordicWalking na 6 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu podpiszą oświadczenie o starcie. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić legitymację szkolną dziecka oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń o udziale w IV Biegu Lanzanii 2019 można dokonywać osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie, w Szkole Podstawowej lub elektronicznie na adres: info@lanzania.pl

Jest możliwość zapisania się również przed biegiem w biurze zawodów.

 

XII. WYNIKI
1.Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.lanzania.pl

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe uczestników IV Biegu Lanzanii 2019 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickie „Lanzania”.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegach w dniu 25.05.2019 r.obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt: IV Bieg Lanzanii 2019.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranie

danych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.).

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 

 

XIV. UWAGI KOŃCOWE
1.Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 25.05.2019 r. o godz. 11:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów w godzinach 9:00 -11:00.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, bon na posiłek.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Decyzja opieki medycznej dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
10.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

mapa biegu

 

 

 

 

 WYNIKI III BIEGU LANZANII 2018

Bieg główny

Kobiety

I miejsce - Ewelina Minda

II miejsce - Marzena Matlewska

III miejscce - Agataalska

 Mężczyźni

I miejsce - Łukasz Rzepnicki

II miejsce - Grzegorz Walencik

III miejsce - Michał Kokitko


Bieg najmłodszych

Dziewczęta

I miejsce - Weronika Sparzak

II miejsce - Aleksandra Siemaszko

III miejscce - Luiza Lebioda

 Chłopcy

I miejsce - Tymon Sokulski

II miejsce - Maciej Janowicz 

III miejsce - Jakub Kowalski

 

Bieg młodzieży

Dziewczęta

I miejsce - Anna Godlewska

II miejsce - Oliwia Cymańska

III miejscce - Magdalena Burcewicz

 Chłopcy

I miejsce - Michał Lorbiecki

II miejsce - Marcel Siekierko 

III miejsce - Jakub Pogorzelski

 

Regulamin

III BIEG LANZANII 2018
DYSTANS ok. 6 KM
MARSZ NORDIC WALKING
DYSTANS ok.  6 KM
TOLKMICKO 26.05.2018 r.

 

I. ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”
2. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Tolkmicka w powiecie i w kraju.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Tolkmicka i okolic.

 

III. TERMIN I MIEJSCE
1.  Impreza rozpocznie się w dniu 26.05.2018r. (sobota) o godz. 10:00.
2. Start i meta – Plac Wolności (przed Ratuszem Miejskim).

 

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota,  26.05.2018
09:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
10:00 Biegi dla najmłodszych na dystansach:

·         dzieci w wieku do 9 lat - dystans ok. 400 m

·         dzieci w wieku 10 – 14 lat - dystans ok. 1000 m

Start i meta przed Ratuszem Miejskim w Tolkmicku.
10:30 NordicWalking ok. 6 km – kategoria open
10:50 Ceremonia wręczenia nagród w biegach towarzyszących
11:10 Bieg Główny - 6 km  – bieg kobiet i mężczyzn w wieku od 15 lat
12:00 – 12:15 Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Głównym i NordicWalking
12:30 Zamknięcie trasy

 

V. DYSTANS I TRASA
1. Bieg dla dzieci w wieku do 9 lat – rozegrany zostanie  ulicami miasta dookoła kościoła,  nawierzchnia z kostki brukowej, teren ulice w Tolkmicku, jedna pętla to ok. 400m.

2. Bieg dla młodzieży w wieku 10 - 14 lat - odbędzie się ulicami Kościelną, Szkolną, nawrót wokół dębu przy cmentarzu w Tolkmicku, powrót ulicami Szkolną, Kościelną na metę na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko – dystans ok. 1000m.

2. Marsz NordicWalking rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km następującymi ulicami Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to marsz po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Meta znajdować się będzie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

3. Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km następującymi ulicami Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to bieg po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Meta biegu znajdować się będzie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.
4. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajdować się będzie obok Ratusza i będzie czynne w dniu zawodów tj. 26.05.2018 r. w godzinach 9:00-11:00.

 

VII. TOALETY
1.Będą udostępnione toalety w budynku Ratusza oraz na „Ryneczku” przy ul. Młyńskiej.

 

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1.Bieg Główny – osoby w wieku 15 lat i więcej (warunek ukończenia 15 lat w dniu startu) kategoria kobiet i mężczyzn.
2. NordicWalking (open) - kategoria kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wiekowych.
3.Klasyfikacje i kategorie wiekowe w startach dla najmłodszych:

  • dzieci w wieku do 9 lat, ok. 400 m – kategoria dziewcząt i chłopców
  • młodzież w wieku 10 – 14 lat - dystans ok. 1000 m - kategoria dziewcząt i chłopców

 

IX. NAGRODY
1.W biegach dla najmłodszych pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.
2. W Marszu NordicWalking pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.
3. W Biegu głównym na 6 km pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii i otrzymają dyplomy i medale.
4. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli: bieg główny, bieg dla najmłodszych i NordicWalking.

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W biegu na 6 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 15 lat i przedstawią swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. W biegu dla najmłodszych uczestnicy winni przedstawić legitymację szkolną dziecka oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego..
3. W marszu NordicWalking na 6 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu podpiszą oświadczenie o starcie. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić legitymację szkolną dziecka oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

XI. WPISOWE

1. W Biegu głównym na 6 km oraz w marszu NordicWalking dorosłych uczestników zawodów obowiązuje opłata w wysokości: 10,00 PLN (płatne w biurze zawodów w dniu zawodów).
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Wpisowe pobierane jest na cele statutowe Organizatora Biegu
4. Bieg dla osób niepełnoletnich jest bezpłatny.

 

XII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń o udziale w III Biegu Lanzanii 2018 można dokonywać osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie lub w Szkole Podstawowej (u.p. Aleksandry Sosnowskiej-Kessler) lub elektronicznie na adres: info@lanzania.pl

Jest możliwość zapisania się również przed biegiem w biurze zawodów.

 

XIII. WYNIKI
1.Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.lanzania.pl

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe uczestników III Biegu Lanzanii 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników III Biegu Lanzanii 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegach w dniu 26.05.2018 r.obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt: III Bieg Lanzanii 2018.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach w dniu 28.05.2018 r. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XV. UWAGI KOŃCOWE
1.Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 26.05.2018 r. o godz. 11:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów w godzinach 9:00 -11:00.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, bon na posiłek.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Decyzja opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
10.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Pobierz formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

 mapa biegu

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI II BIEGU LANZANII 2017

Bieg główny

Kobiety

I miejsce - Joanna Czarnecka

II miejsce - Justyna Juchniewicz

III miejscce - Agata Rzepnicka

 Mężczyźni

I miejsce - Wojciech Pogorzelski

II miejsce - Tomasz Ćwikliński 

III miejsce - Bartłomiej Zaleski

 

NORDIC WALKING

Kobiety

I miejsce - Łucja Stryjewka

II miejsce - Magdalena Dalman

Mężczyźni

I miejsce - Mirosław Sępka

 

BIEG DLA NAJMŁODSZYCH 

Dziewczęta

I miejsce - Roksana Podlecka

II miejsce - Judyta Gabiec

III miejsce - Lena Danielewska

Chłopcy

I miejsce - Hubert Sielicki 

II miejsce - Jakub Pogorzelski

III miejsce - Łukasz Łukawski

 

BIEG DLA KLAS IV - VI

Dziewczęta

I miejsce - Amelia Sowińska

II miejsce - Anna Wlizło 

III miejsce - Zofia Głuchowska

Chłopcy

I miejsce - Bartłomiej Szewczyk

II miejsce - Oliwier Sowiński

III miejsce - Jakub Chmielewski

 

 

REGULAMIN II BIEGU LANZANII 2017 

II BIEG LANZANII 2017

DYSTANS ok. 6 KM
MARSZ NORDIC WALKING
DYSTANS ok.  6 KM
TOLKMICKO 27.05.2017 r.

 

I. ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”
2. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Tolkmicka w powiecie i  w kraju.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Tolkmicka i okolic.

4. Zapoznanie z historią ziemi tolkmickiej.

III. TERMIN I MIEJSCE
1.  Impreza rozpocznie się w dniu 27.05.2017r. (sobota) o godz. 10:00.
2. Start i meta – Plac Wolności (przed ratuszem).
3. Zaplecze socjalne dla startujących znajduje się w budynkach na „Ryneczku”, ul. Młyńska  (ok. 100 metrów od startu).

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota,  27.05.2017
09:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
10:00 Biegi dla najmłodszych na dystansach:

·         dzieci w wieku do 9 lat - dystans ok. 400

·         dzieci w wieku 10 – 13 lat - dystans ok. 1000 m

Start i meta przed Ratuszem Miejskim w Tolkmicku.
10:30 NordicWalking ok. 6 km – kategoria open
10:50 Ceremonia wręczenia nagród w biegach towarzyszących
11:10 Bieg Główny - 6 km  – bieg kobiet i mężczyzn w wieku od 14 lat
12:00 – 12:15 Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Głównym i NordicWalking
12:30 Zamknięcie trasy

V. DYSTANS I TRASA
1. Bieg dla dzieci w wieku do 9 lat – rozegrany zostanie  ulicami miasta dookoła kościoła,  nawierzchnia z kostki brukowej oraz asfaltowa, teren ulice w Tolkmicku, jedna pętla to ok. 400m.

2. Bieg dla młodzieży w wieku 10 - 13 lat - odbędzie się ulicami Kościelną, Szkolną, nawrót wokół dębu przy cmentarzu w Tolkmicku, powrót ulicami Szkolną, Kościelną na metę na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko – dystans ok. 1000m.

2. Marsz NordicWalking rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km następującymi ulicami Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to bieg po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Meta biegu znajdować się będzie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

3. Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie ok. 6 km następującymi ulicami Kościelną, Szkolną na wschód od Tolkmicka, terenem leśnym, drogami oraz ścieżkami o urozmaiconej nawierzchni z wieloma podbiegami, przeskokiem przez strumyk. Ostatnie dwa kilometry kierujące uczestników do Tolkmicka to bieg po trasie Green Velo, następnie powrót do Tolkmicka ulicami Morską, Szkolną, Kościelną. Meta biegu znajdować się będzie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.
4. Oznaczenia długości trasy co 1 km. Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina i 30 minut.

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajdować się będzie obok Ratusza i będzie czynne w dniu zawodów tj. 27.05.2017 r. w godzinach 9:00-11:00.

 

VII. TOALETY
1.Będą udostępnione toalety w budynku Ratusza oraz na „Ryneczku” przy ul. Młyńskiej.

 

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1.Bieg Główny – osoby w wieku 14 lat i więcej (warunek ukończenia 14 lat w dniu startu) kategoria kobiet i mężczyzn.
2. NordicWalking (open) - kategoria kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wiekowych.
3.Klasyfikacje i kategorie wiekowe w startach dla najmłodszych:

  • dzieci w wieku do 9 lat, ok. 400 m – kategoria dziewcząt i chłopców
  • młodzież w wieku 10 – 13 lat - dystans ok. 1000 m - kategoria dziewcząt i chłopców

 

IX. NAGRODY
1.W biegach dla najmłodszych pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.
2. W Marszu NordicWalking pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i medale.

3. W Biegu głównym na 6 km pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii i otrzymają dyplomy i medale.
4. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli: bieg główny, bieg dla najmłodszych lub  NordicWalking.
5. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny, bieg dla najmłodszych lub  NordicWalking otrzyma okolicznościowy medal.

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W biegu na 6 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 14 lat i przedstawią swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W biegu dla najmłodszych uczestnicy winni przedstawić legitymację szkolną dziecka oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego..
3. W marszu NordicWalking na 6 km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu podpiszą oświadczenie o starcie. Ponadto niepełnoletni zawodnicy winni przedstawić legitymację szkolną dziecka oraz pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń o udziale w II biegu Lanzanii 2017 można dokonywać osobiście w Ratuszu Miejskim w sekretariacie lub w Szkole Podstawowej (u.p. Aleksandry Sosnowskiej-Kessler) lub elektronicznie na adres: info@lanzania.pl

Jest możliwość zapisania się również przed biegiem.

 

XII. WYNIKI
1.Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.lanzania.pl

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe uczestników II Biegu Lanzanii 2017 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników II Biegu Lanzanii 2017 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z udziałem w Biegach w dniu 27.05.2017 r.obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt: II Bieg Lanzanii 1217.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach w dniu 27.05.2017 r. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XIV. UWAGI KOŃCOWE
1.Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 27.05.2017 r. o godz. 11:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, agrafki, bon na posiłek po zawodach.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Decyzja opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
10.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Mapa trasy biegu 

Zgłoszenie na II Bieg Lanzanii 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna o zdolności dziecka do udziału w biegu

 

 

 

 

 

 

28 maja 2016 r. podczas pięknego wiosennego i słonecznego dnia (pogoda wymarzona) odbył się w Tolkmicku bieg pt. „Bieg upamiętniający chrzest Lanzanii w 1216 r.”, który wpisał się całoroczne obchody 800-lecia chrztu Lanzanii. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Do biegu zgłosiły się 163 osoby w wieku od 2 do 69 lat. Najliczniejszą grupę, bo 72-osobową stanowiły osoby startujące w biegu głównym na dystansie ok. 5 km. Najmniej osób wystartowało w biegu dla gimnazjum, bo tylko 4, ale spora grupa gimnazjalistów zdecydowała się pobiec w biegu głównym. Dużym powodzeniem cieszył się bieg dla najmłodszych w tej grupie wystartowało 58 osób. W kategorii klas 4-6 do biegu zgłosiło się 20 osób, a do nordic walking 9 osób. Każda kategoria wiekowa została podzielona na kategorię mężczyzn i kobiet.

A oto wyniki sobotniego biegu:

Bieg najmłodszych:

dziewczęta

1 miejsce – Lena Sokulska (SP Tolkmicko)

2 miejsce – Weronika Miszkowicz (SP Tolkmicko)

3 miejsce – Wiktoria szandrowska (SP Tolkmicko)

chłopcy

1 miejsce – Aleks Brzezicki (SP Tolkmicko)

2 miejsce – Hubert Sielicki (Elbląg)

3 miejsce – Jan Szymański (SP Tolkmicko)

Bieg klasy 4-6

dziewczęta

1 miejsce – Amelia Sowińska (SP Tolkmicko)

2 miejsce – Klaudia Jaworska (SP Tolkmicko)

3 miejsce – Anna Wlizło (SP nr 12 Elbląg)

chłopcy

1 miejsce – Wiktor Kaczorowski (SP Tolkmicko)

2 miejsce – Kacper Gembal (Elbląg)

3 miejsce – Jakub Łukawski (SP nr 16 Elbląg)

Bieg gimnazjum

dziewczęta

1 miejsce – Ludwika Sosnowska-Kessler (Tolkmicko)

2 miejsce – Zofia Lebioda (Tolkmicko)

chłopcy

1 miejsce – Marcel Gembal (Gimnazjum nr 8 Elbląg)

2 miejsce – Kamil Konieczki (Wejherowo)

Bieg główny:

kobiety

1 miejsce – Magdalena Matulewicz (Młynary)

2 miejsce – Kinga Lorek (Elbląg)

3 miejsce – Marta Maksymiuk

mężczyźni

1 miejsce – Michał Winczewski (Elbląg)

2 miejsce – Michał Trębacz (Elbląg)

3 miejsce – Piotr Siwiak (Braniewo)

Nordic Walking

kobiety

1 miejsce – Łucja Stryjewska (Tolkmicko)

2 miejsce – Magdalena Dalman (Chojnowo)

3 miejsce Anna Prokop (Elbląg)

mężczyźni

1 miejsce – Sławomir Gibas (Elbląg)

2 miejsce – Adam Gronek (Elbląg)

3 miejsce – Marcin Grzynowicz (Warszawa)

Na koniec należy dodać, że „Bieg upamiętniający chrzest Lanzanii w 1216 r.” został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatu Elbląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko. Słodycze oraz owoce podarowali lokalni sponsorzy: Ewa i Jerzy Zbiciakowie, Aneta i Henryk Jędrzejewscy, Joanna Robert Popiołkowie, Anita, Adam Rublewscy, Agnieszka i Krzysztof Kaczorowscy, Klub Gosposia, a ubezpieczył imprezę Stanisław Jasina.

GALERIA


 

- REGULAMIN BIEGU

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA BIEG UPAMIĘTNIAJĄCY CHRZEST LANZANII

- Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

 1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia