Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej LANZANIA w 2013 roku

W minionym 2013 roku:

*został złożony wniosek do LGR Zalew Wiślany w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” o dofinansowanie operacji pt. „Rozwój żeglarstwa na Zalewie Wiślanym”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 667 682, 10 zł, wkład własny w wysokości 147817,90 zł. pokrył Urząd Gminy.

*zrealizowaliśmy projekt „Wiosenny rajd pieszy po Wysoczyźnie Elbląskiej”, który był współfinansowany (w 50%) przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Celami projektu było: nabycie i poszerzenie wiedzy na temat przyrody, geografii i historii Wysoczyzny Elbląskiej; popularyzacja turystyki pieszej; aktywny wypoczynek na łonie przyrody; integracja dzieci i młodzieży z gminy Tolkmicko i Milejewo. Rajd odbył się w dniach 17 i 18 maja 2013 r, wzięło w nim udział 25 uczniów SP z Tolkmicka i 25 uczniów SP z Milejewa. Podczas rajdu odbyły się:

  • wędrówka szlakami turystycznymi z przewodnikiem PTTK;

  • konkursy (sprawnościowy, plastyczny, wiedzy o Wysoczyźnie Elbląskiej);

  • ognisko z poczęstunkiem;

  • nocleg w Szkole Podstawowej w Tolkmicku;

  • spotkanie z przedstawicielem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej;

*Jesienią 20-21 września 2013 r. odbył się podobny „Jesienny rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej – odkrywamy czystą Polskę”. Wzięli w nim udział uczniowie z SP z Tolkmicka. Jesienny rajd był finansowany ze środków własnych Stowarzyszenia.

* W listopadzie byliśmy organizatorami zabawy andrzejkowej, MGOK w Tolkmicku użyczył nam sali i zaplecza. Miała to być impreza dochodowa, jednak ze względu na małe zainteresowanie zabawą, bilans rozliczenia wyszedł na zero.

* W grudniu po raz czwarty współorganizowaliśmy z MGOK w Tolkmicku „Wigilię pod tolkmickim niebem”, którą współfinansował Burmistrz Tolkmicka. Pozostałymi partnerami w realizacji tego zadania byli m. in. Parafia Rzymsko-Katolicka, Oratorium, MGOPS, Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa, OSP, Koło Gosposia, Parafialne Koło Caritas.

Stowarzyszenie liczy 22 członków.

Od lutego w poniedziałki (w miarę posiadania czasu) spotykamy się w sali gimnastycznej w SP.1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia