Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” w 2015r.

Obecnie Stowarzyszenie liczy  38 osób, w 2015r. zapisało się  7 nowych członków, jedna osoba zapisała się w 2016 r.

1.    W 2015 zrealizowano  i zakończono projekt „Kampania promocyjna- Błękitne wakacje – Wysoczyzna Elbląska”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego terenu Wysoczyzny Elbląskiej wśród mieszkańców tego obszaru oraz wśród turystów krajowych i zagranicznych poprzez emisję programu telewizyjnego w stacji o zasięgu międzynarodowym oraz wykonanie i dystrybucję filmu pokazującego Wysoczyznę Elbląską. W efekcie powstał film 30-minutowy, emitowany w TV Polonia oraz 1000 płyt CD z filmem w trzech  wersjach językowych. Koszt projektu wynosił 62 000 zł oraz wkład osobowy. Ze względu na to, że projekt był refinansowany, zaciągnęliśmy pożyczkę ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, która została spłacona w terminie.

2.    24 lipca 2015 r. rozliczyliśmy projekt „Zakup drezyn – ożywienie Kolei Nadzalewowej”. W związku z realizacją tego projektu odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, która wypadła bez zastrzeżeń. Osoby kontrolujące podkreśliły dużą aktywność Tolkmicka w pozyskiwaniu środków unijnych w tym naszego Stowarzyszenia.

3.    Stowarzyszenie poniosło koszty ubezpieczenia łodzi, opłaciło składkę w ramach członkostwa w LGR Zalew Wiślany, wykonało konserwację sprzętu (łodzie i drezyny), sprzęt został zabezpieczony na zimę i bezpiecznie przezimowany.

4.    Zorganizowano przejażdżki i wyścigi drezynami z okazji:

a.      Zlotu motocyklowego

b.      Dnia Dziecka

c.       Rajdu jesiennego

d.      Dni Jakubowych

5.    Braliśmy udział w regatach na Zalewie Wiślanym 11 razy, największy sukces osiągnęła Stradanka - pierwsze miejsce podczas Regat Żeglarskich o Bursztyn Kopernika.
Podczas Regat Masfrost Cup 2015 zatonął jacht Stradanka, który został wydobyty z dna Zalewu po 2 dniach, otrzymaliśmy odszkodowanie od ubezpieczyciela, dzięki któremu odtworzyliśmy zniszczony sprzęt.

6.    Zostały zorganizowane 2 rajdy piesze po Wysoczyźnie Elbląskiej: wiosenny (12, 13 czerwca)  i jesienny (18 i 19 września), w rajdach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tolkmicku (62 osoby). Rajdy były finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

7.    W 2015 roku braliśmy udział w PO PŻ Podprogram 2015, średnio raz w miesiącu była rozdawana żywność osobom, które zostały zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez MGOPS w Tolkmicku. W rozdawaniu żywności brali udział wolontariusze. Szczegółowe sprawozdanie z tego Programu zostanie przygotowane w późniejszym terminie ze względu na to, że kończy się z końcem kwietnia tego roku.

8.    W 2015 roku odbyły się następujące imprezy integracyjne członków Stowarzyszenia

a.      19 kwietnia - przejażdżka drezynami z ogniskiem nad Zalewem Wiślanym,

b.      1 sierpnia - ognisko nad stawami,

c.       25 października  - przejażdżka drezynami z ogniskiem z UKSem.

9.    W dniu 5 grudnia 2015 r. we współpracy z Urzędem Gminy w Tolkmicku zorganizowaliśmy II Bieg Mikołajkowy, w którym wzięło udział 97 osób, głównie dzieci i młodzież z tolkmickich szkół, ale byli również obecni dorośli – Stowarzyszenie sponsorowało czekoladowe mikołajki, sponsorem nagród był Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

10.  19 grudnia 2015 r. odbyła się  na Placu Wolności Wigilia pod tolkmickim niebem, której byliśmy współorganizatorami, przygotowaliśmy potrawę wigilijną: śledzie w oleju. Produkty na potrawę zakupiliśmy ze środków Stowarzyszenia, znaleźliśmy sponsora, który podarował chleb.

                   

 1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia