Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Żeglarstwo

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pt. „Rozwój żeglarstwa na Zalewie Wiślanym”. Celem projektu jest organizacja koła zainteresowań o profilu żeglarskim dla dzieci i młodzieży. Koło zainteresowań prowadzić będzie permanentne szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży z obszaru działania LGR Zalew Wiślany i przyczyni się do rozwoju żeglarstwa na tym akwenie, a tym samym wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność tego obszaru. W ramach projektu zostały zakupione:

  1. Żaglówki klasy Race Match z osprzętem – 5 kompletów + 3 silniki zaburtowe + 2 przyczepy do transportu.

  2. Łodzie hybrydowe typu RIB z osprzętem – 2 komplety + 2 silniki zaburtowe + 2 przyczepy do transportu.

  3. Żaglówki klasy Laser z osprzętem – 3 komplety.

  4. Żaglówki klasy 420 z osprzętem – 2 komplety.

Projekt ten jest dobrym przykładem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminą Tolkmicko, która wspiera jego realizację.
Mamy nadzieję, że sprzęt ten przyczyni się do propagowania żeglarstwa na Zalewie Wiślanym wśród młodzieży i starszych i będzie długo tam służył.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


  •  
  • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia