Lanzania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej

Zobacz nas naFB

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” w 2014

Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 osób, w 2014r. zapisało się 8 nowych członków.

Nasze działania:

 • rajd wiosenny i rajd jesienny po Wysoczyźnie Elbląskiej, pierwszy odbył się w Milejewie, drugi w Łęczu, w obu wzięło udział 108 osób – uczniów ze Szkoły Podstawowej z Tolkmicka, Milejewa i Łęcza. Projekt dofinansowało Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Gmina Tolkmicko, łączny koszt to 3813,10 zł. W rajdach wzięło udział 8 opiekunów – wolontariuszy.

 • 21 lutego 2014 r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie operacji pt. „Rozwój żeglarstwa na Zalewie Wiślanym”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 667 682,10 od Samorządu Województwa, od Gminy Tolkmicko 147 817,19 zł. (całość to 815 500,00zł). W ramach realizacji projektu zakupiliśmy:

 • Żaglówki klasy Race Match z osprzętem – 5 kompletów + 3 silniki zaburtowe + 2 przyczepy do transportu.

 • Łodzie hybrydowe typu RIB z osprzętem – 2 komplety + 2 silniki zaburtowe + 2 przyczepy do transportu.

 • Żaglówki klasy Laser z osprzętem – 3 komplety.

 • Żaglówki klasy 420 z osprzętem – 2 komplety.

Sprzęt został zarejestrowany ze środków własnych Stowarzyszenia, ubezpieczony ze środków prywatnych członków Stowarzyszenia.
Projekt został rozliczony do 31 października 2014 r.

 • 30 września 2014 podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie operacji „Zakup drezyn pompowych w celu ożywienia Kolei Nadzalewowej”, aby wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność południowego brzegu Zalewu Wiślanego jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez rewitalizację miasta Tolkmicko. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy kwotę 71 094,00zł, Gmina Tolkmicko pokryła koszt własny operacji w kwocie 12 546,00zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

 • 31 grudnia 2014 r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie operacji pt. Kampania promocyjna „Błękitne wakacje – Wysoczyzna Elbląska”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego terenu Wysoczyzny Elbląskiej wśród mieszkańców tego obszaru oraz wśród potencjalnych turystów krajowych i zagranicznych oraz rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR poprzez emisję programu telewizyjnego w stacji o zasięgu międzynarodowym oraz wykonanie i dystrybucję filmu pokazującego Wysoczyznę Elbląską. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 49 767,68 zł zaliczkowanej kwotą 9.953,53zł. Reszta pieniędzy konieczna do realizacji Projektu została pozyskana od darczyńców oraz pożyczona od Starostwa Powiatowego i zostanie zwrócona po refundacji z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został zakończony i wniosek o płatność został wysłany 31 marca 2015 r. Wniosek czeka na weryfikację.

 • W grudniu 2014 zawarliśmy umowę z Bankiem Żywności w Elblągu na nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych. We współpracy z MGOPS w Tolkmicku rozdano żywność. Przekazano 780 szt. paczek żywnościowych 864 osobom. Żywność została rozdana przez pracowników MGOPS w Tolkmicku oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia.1xslots

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.


 •  
 • czarterujtu.pl

Partnetrzy stowarzyszenia